5
shared

พิจิตรเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 อำเภอ

12 กันยายน 2562 12:19 1559
จังหวัดพิจิตรประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย12 อำเภอ269 หมู่บ้าน


12 กันยายน2562 นางรติรฬพ่วงพร้อมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรได้ให้ข้อมูลว่าจังหวัดพิจิตรได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30 สิงหาคม2562 ถึงปัจจุบันจากอิทธิพลพายุโพดุล” ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่ง 

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และจะมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรโดยปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม  12 อำเภอ45 ตำบล269 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบ11,043 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตรายพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่าแสนหมื่นไร่ 


อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามการพยากรณ์อากาศทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่ยม 

                                         icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง