9
shared

กยศ.ศึกษาหลักเกณฑ์เตรียมปล่อยกู้ให้เด็กอัจฉริยะ

12 กันยายน 2562 10:39 599
กยศ.ศึกษาหลักเกณฑ์เตรียมปล่อยกู้ให้เด็กอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ความเป็นเลิศของตนเองได้เต็มที่

วันนี้ (12ก.ย.62) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.กำลังศึกษาหลักเกณฑ์ การให้เงินกู้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนเก่ง ประเภทเด็กที่มีพรสวรรค์ (Born to be) หรือ เด็กอัจฉริยะ (Gifted) โดยจะส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ ใช้ความเป็นเลิศของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในระยะยาว ปัจจุบันหลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อการศึกษาที่เป็นเกณฑ์ทั่วไปของ กยศ.คือ ต้องเป็นเด็กที่ขาดแคลน คือ มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีต่อครอบครัว และหากกรณีที่กู้เพื่อไปศึกษาในสาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลน เช่น วิศวกรรม แพทย์ เป็นต้น ก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ที่ไม่จำกัดเรื่องรายได้ของครอบครัวเพียงอย่างเดียว

ล่าสุด กยศ.ก็จะขยายสาขาวิชาที่ให้กู้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของรายได้ของครอบครัว คือ วิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติ เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ วรรณคดี และประวัติศาสตร์ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ที่กู้เงินทยอยชำระหนี้คืนรวม 30,000 ล้านบาท ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้และปีหน้าคาดว่าจะมียอดหนี้ทยอยชำระคืนรวม 33,000 ล้านบาท รวมทั้งในปีนี้คาดว่าจะมียอดปล่อยกู้นักเรียนและนักศึกษาได้ 600,000 ราย วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่ปล่อยกู้ได้ 28,000 ล้านบาท และมีผู้รับเงินกู้ 500,000 คน

ปัจจุบันกฎหมายให้อำนาจ กยศ.หักเงินเดือนของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ผ่านบัญชีเงินเดือนได้ โดยใน 8 เดือนที่ผ่านมา กยศ. เริ่มใช้วิธีหักเงินกู้ กยศ.จากบัญชีเงินเดือนของหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับเงินชำระหนี้ถึงเดือนละ 420 ล้านบาท