5
shared

ราคาทองคงที่ รูปพรรณขายออก 22,150 บาท

12 กันยายน 2562 09:59 145
ราคาทองเปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 21,650 บาท รูปพรรณขายออก 22,150 บาท

วันนี้ (12 ก.ย. 62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 21,550.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 21,650.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 21,163.36 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 22,150.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำเปิดตลาดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง