2
shared

หวอมาต้องหลบ หลีก เลี่ยง! รถฉุกเฉินฝ่าฝืนปรับ 500 บาท

10 เมษายน 2562 02:30 41
ได้ยินเสียงหวอต้องหลบ-หลีกเลี่ยงเส้นทางเดินรถฉุกเฉิน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท