5
shared

โรงเรียนมาเลเซีย 400 แห่ง ปิดหนีฝุ่นพิษที่ลอยมาจากอินโดฯ

11 กันยายน 2562 18:07 190
โรงเรียนมากกว่า 400 ในรัฐซาราวัก บนเกาะบอร์เนียวฝั่งมาเลเซียถูกสั่งปิด จากปัญหามลพิษทางอากาศจากควันไฟที่ลอยมาจากอินโดนีเซีย ประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ( 11 ก.ย. 62 )กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียประกาศปิดโรงเรียนและสถานศึกษากว่า 400 แห่งในพื้นที่รัฐซาราวัก บนเกาะบอร์เนียวฝั่งมาเลเซียตลอดทั้งสัปดาห์นี้ หลังจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในรัฐซาราวักอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีหนึ่งเขตที่วัดค่าดัชนีได้ถึง 201 หรือระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก ขณะที่ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียจัดส่งหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้นไปยังรัฐซาราวัก เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากควันไฟที่ลอยมาจากอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองกูชิง เมืองเอกของรัฐซาราวัก ที่มีประชากรประมาณ 500,000 คน 

ด้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซียบอกว่า กำลังเตรียมการทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันพิษ หากสภาพของเมฆมีความเหมาะสมจะเริ่มดำเนินการโปรยสารเคมีเพื่อทำฝนเทียนในทันที ทางด้านกรุงกัวลาลัมเปอร์ และประเทศสิงคโปร์ ก็ได้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษเมื่อวานนี้ อากาศมีกลิ่นควันไฟแต่ดัชนีมลพิษยังอยู่ในระดับปานกลาง

เกษตรกรอินโดนีเซียมักเตรียมพื้นที่การเกษตรประจำปีด้วยการเผา โดยไฟจะคุอยู่นานเป็นสัปดาห์ ก่อให้เกิดควันไฟลอยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ในปีนี้ปัญหาการเผาก็ลุกลามจนอินโดนีเซียต้องประกาศภาวะฉุกเฉินใน 6 จังหวัด บนเกาะบอร์เนียวฝั่งอินโดนีเซีย และเกาะสุมาตรา และต้องส่งเจ้าหน้าที่นับพันนายเข้าไปช่วยดับไฟ ปัญหาควันไฟจากการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรในอินโดเนีเซียทุกปี สร้างความกังวลทั้งเรื่องสุขภาพของประชาชนและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาประเทศ เพื่อนบ้านทั้งร้องเรียนเรื่องปัญหาและทั้งอาสาจะช่วยอินโดนีเซียแก้ปัญหามาตลอด แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากอินโดนีเซียเท่าที่ควร