6
shared

เตือน! 'ไข้หวัดใหญ่'ระบาด ตายแล้ว 17 ราย

11 กันยายน 2562 11:45 376
สธ. เตือนให้ดูแลสุขภาพหลังพบคนป่วย 'ไข้หวัดใหญ่' กว่า 2.4 แสนคน ตายแล้ว 17 ศพ

วันนี้( 11 ก.ย.62) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 5 ก.ย. 2562 มีผู้ป่วยแล้ว 241,027 คน  เสียชีวิต 17 คน กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 10-14 ปี รองลงมาคือ 7-9 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร จันทบุรี เชียงใหม่ และนครปฐม โดยสถานที่ ที่พบผู้ป่วยสูงสุดอาทิ ในเรือนจำ โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ คาดว่าในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและเป็นช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพอนามัยและไม่ควรใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน รวมถึงการล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น