2
shared

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงมอบถุงพระราชทานช่วยน้ำท่วม

10 กันยายน 2562 16:13 358
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงมอบถุงพระราชทานช่วยน้ำท่วมให้ชาวพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ ( 10 ก.ย. 62 )ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรี นาย แพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอ พรหมพิราม จำนวน 400 ถุง ณ วัดนาขุม ตำบล ท่าช้าง อำเภอ พรหมพิราม โดยมีนาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัย และ สรุปความเสียหายให้ทราบ