3
shared

เบี้ยประกันชีวิตปีนี้ปรับลงครั้งแรกรอบ 10 ปี

10 กันยายน 2562 16:01 127
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินเบี้ยประกันชีวิตปี 62 ติดลบ 2-5% เหตุแรงกดดันจากมาตรฐานบัญชีใหม่ เทคโนโลยีเปลี่ยน และ การแข่งขันที่รุนแรง

วันนี้ ( 10 ก.ย.62)  บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2562 อาจถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ  โดยประเมินกรอบเบี้ยรับรวมทั้งปีที่ระดับ 0 ถึง -3.0%  ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นจากครึ่งแรกของปีที่หดตัวลง -6.1% ต่อปี  ส่วนหนึ่งเนื่องจากผลลบจากปัจจัยด้านฐานธุรกิจเดิมบรรเทาลง   แต่นโยบายชะลอการขายประกันรายใหม่ประเภทจ่ายเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium: SP)   ยังเป็นปัจจัยที่กดดันภาพรวมธุรกิจใหม่ทั้งปีให้หดตัวลงที่ -2.0 ถึง -5.0%

ทั้งนี้  ธุรกิจประกันชีวิตยังอยู่ในช่วงปรับตัวจากความท้าทายในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างมีคุณภาพ  ทั้งมาตรฐานบัญชีใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจประกันชีวิต

อย่างไรก็ตาม  หากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีขึ้น และบริษัทประกันปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างตรงจุด ก็คงทยอยส่งผลดีต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจในระยะกลางถึงยาว