4
shared

มติครม.อนุมัติงบกลาง261ล้านช่วยเหลือน้ำท่วม

10 กันยายน 2562 15:17 808
ครม.มีมติอนุมัติงบกลางปี วงเงิน 261 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ (10ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลางปี 2562 วงเงิน 261 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ จ.กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย และ อุตรดิตถ์ 

ทั้งนี้ โครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น 78 โครงการ สามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักได้ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 41,100 ไร่ สามารถลดผลกระทบได้ 17,328 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 34,300 ครัวเรือน