2
shared

จับตา! พิษน้ำท่วมกระทบรายได้ครัวเรือนครึ่งปีหลัง

10 กันยายน 2562 11:14 115
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจับตาเศรษฐกิจและค่าครองชีพครัวเรือนครึ่งปีหลัง เจอท้าทายน้ำท่วม ปัญหาชำระหนี้ ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก

วันนี้ (10ก.ย.62) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 62 ยังเปราะบางและเผชิญหลายปัจจัยท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของไร่นาจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการชำระหนี้ของครัวเรือน รวมไปถึงความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวที่กระทบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

สำหรับดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในเดือนส.ค. 62 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 41.9 จากความกังวลที่ลดลงต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศและประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการของภาครัฐ ส่วนดัชนีในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า ที่ทำการสำรวจในเดือนส.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 44. จากมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นของครัวเรือนไทยบางส่วนต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำในช่วงระยะ 3 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

อย่างไรก็ตาม การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงเดือนส.ค. ที่ผ่านมาเป็นช่วงก่อนการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ครัวเรือนที่ทำการสำรวจไม่ได้นำปัจจัยเรื่องน้ำท่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา