7
shared

ขุนคลังลั่นเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่อย่างที่ผลโพลระบุ

9 กันยายน 2562 15:30 717
ขุนคลังลั่นเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่อย่างที่ผลโพลระบุ

รมว.คลังยันเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่อย่างที่ผลโพลระบุ ลั่นพร้อมออกมาตรการเพิ่มเติมหากยังพยุงเศรษฐกิจไม่เพียงพอวันนี้ (9ก.ย.62) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลที่ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ว่า รัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้เพียงเดือนกว่า ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องการการแก้ไขและใช้เวลา ซึ่งรัฐบาลได้ทำอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา และทราบดีว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไร เศรษฐกิจไทยต้องการการแก้ไขและใช้เวลา รัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาได้เดือนกว่า เราก็ทำกันเต็มที่แล้วเศรษฐกิจไม่ได้แย่อย่างที่โพลออกมา แต่เราก็พร้อมจะรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย

ทั้งนี้ เชื่อว่าการที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้พร้อมระบุว่า หากมาตรการที่รัฐบาลออกมายังไม่เพียงพอต่อการช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย รัฐบาลก็พร้อมที่จะพิจารณาออกมาตรการอื่นๆ มาเพิ่มเติม