7
shared

ส.ว.ไฟเขียวแก้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องทำประชามติ

9 กันยายน 2562 14:03 604
ส.ว.ไฟเขียวแก้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องทำประชามติ

รองประธานส.ว.ไฟเขียวแก้รัฐธรรมนูญถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เอื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แนะนำให้ทำประชามติก่อน

วันนี้ (9ก.ย.62) พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ยื่นญัตติเพื่อขอตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และปัญหา เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่า หากการแก้ไขดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ไม่ได้แก้ไขเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็มั่นใจว่า ส.ว.จะให้การสนับสนุน แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผ่านการออกเสียงประชามติจากประชาชน ดังนั้น ก็ควรสอบถามความเห็นจากการทำประชามติกับประชาชนก่อนด้วย

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตจะมีการปรับแก้ไขที่มาของ ส.ว.ชุดนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญนั้น พล.อ.สิงห์ศึก ชี้แจงว่า ส.ว.ชุดนี้ มีการแต่งตั้ง ส.ว. เพื่อให้การปฎิรูปประเทศ ประสบผลสำเร็จ และอีกไม่นาน ก็จะครบกำหนด 5 ปีแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี ก็จะกลับไปใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ในบทหลัก มาตรา 107 ที่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม ให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเอง ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ