4
shared

‘ไพบูลย์’ ยื่นหนังสือถึง ‘ชวน’ ขอให้แก้ทะเบียนส.ส.

9 กันยายน 2562 12:59 624
‘ไพบูลย์’ ยื่นหนังสือถึง ‘ชวน’ ขอให้แก้ทะเบียนส.ส.

‘ไพบูลย์ นิติตะวัน’ ยื่นหนังสือต่อประธานสภา เพื่อขอให้เปลี่ยนแปลงทะเบียนส.ส. หลังสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ (9ก.ย.62) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลในทะเบียน ส.ส.เปลี่ยนเป็นสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนส.ส.ของพรรคประชารัฐจาก 116 คน เป็น 117 คน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสัดส่วนส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ

ทั้งนี้ พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 จึงทำให้ตนพ้นจากการเป็นส.ส.นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 60 มาตรา 91 วรรค 4 ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10 ) จึงได้สมะครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ ( 9 ก.ย.)