4
shared

สธ.เปิดเพจเตือนภัยค่าฝุ่น PM2.5 ภาคใต้ หลังพบเกินค่ามาตรฐาน

8 กันยายน 2562 14:57 181
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเฟซบุ๊กเพจ เตือนภัยสุขภาพจากฝุ่น พร้อมเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ รวมถึงให้ข้อมูล โดยมีศูนย์ประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝุ่นละอองที่เกิดจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ (8 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” เพื่อให้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า โดยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ที่เกิดจากหมอกควันประเทศเพื่อนบ้าน บางพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงจัดทำเฟซบุ๊กเพจ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์รายงานค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) พร้อมสื่อสารถึงวิธีการป้องกันและแนวทางช่วยเหลือประชาชน


สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นภาคใต้จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ วันนี้ทุกสถานี ในตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก อยู่ที่ 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ หากพื้นที่ใดเกิดค่ามาตรฐานหรือเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากพบว่าเป็นสีส้ม ควรลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอาทิ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ควรงดการออกนอกบ้าน อยู่ในอาคารโดยเฉพาะห้องสะอาด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 สำหรับผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แม่ค้าขายของควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำงาน นอกจากนี้ต้องสังเกตตนเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์