10
shared

พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ใจกำลังใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

8 กันยายน 2562 11:29 485
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลรวบรวมปัจจัยกว่า 2 แสนบาทช่วยอุทกภัยอีสาน พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย

วันนี้ ( 8 ก.ย. 62 )พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล โดยการนำของ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้รวบรวมปัจจัยจากแต่ละวัดไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวนทั้งหมด 216,000 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในขณะนี้

โดย มีพระครูศรีพิพัฒนวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ เนปาล เป็นผู้แทน มอบปัจจัยทั้งหมดถวายแด่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ในวันนี้ พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยจากแดนพุทธภูมิ สู่พี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยทุกท่าน