9
shared

คาด ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายภายในปี62

6 กันยายน 2562 12:46 377
 กรมการขนส่งทางรางยื่นข้อเสนอเอกชนพิจารณาแนวทางลดค่าโดยสารช่วยค่าครองชีพ 2 แบบ มั่นใจหลังเสนอกระทรวงคมนาคมจะเริ่มใช้ได้ปี2562

วันนี้ (6 ก.ย.62)  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยก่อนประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางราง ว่า เป็นการประชุมครั้งแรก โดยกรมการขนส่งทางรางตั้งเป้าหมายจะประชุม 2 ครั้งคือ วันนี้และอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า หลังได้ข้อสรุปจะนำเสนอแนวทางให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา โดยเชื่อว่าการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ปีนี้

โดยแนวทางที่จะหารือกับผู้ประกอบการวันนี้ประกอบด้วย 2 แนวทางหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับรูปแบบเก็บค่าโดยสารของผู้ประกอบการเช่น บีทีเอส ปัจจุบันมีตั๋วเดือนอยู่แล้ว จะหารือว่ามีแนวทางปรับลดค่าโดยสาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างไร ส่วนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีและแอร์พอร์ตลิงค์ที่ยังไม่มีตั๋วเดือนจะเสนอแนวทางลดราคาจากการจัดทำตั๋วเดือนกับลดค่าโดยสารทำเพดานสูงสุดช่วงหลังชั่วโมงเร่งด่วน(ออฟพีค)

“ท้ายสุดจะได้ข้อสรุปแนวทางใด ปรับลดแค่ไหนจะฟังเงื่อนไขของผู้ประกอบการ ส่วนของกรมการขนส่งทางรางที่รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการภายใต้กรอบที่ภาครัฐต้องไปรับภาระชดเชยต่างๆน้อยที่สุด หรือไม่ต้องรับภาระเลย”อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าว