3
shared

แบงก์ลดโปรดอกเบี้ย 0% กระตุ้นครัวเรือนเลิกก่อหนี้

5 กันยายน 2562 09:50 668
แบงก์ลดจัดโปรโมชั่นจ่ายก่อนผ่อนทีหลังดอกเบี้ย 0% หวังลดหนี้ครัวเรือนที่สูงในปัจจุบัน

วันนี้ (5ก.ย.62) นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ภาคธนาคารต้องไม่ส่งเสริมให้ประชาชนก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น เช่น ไม่ออกโปรโมชั่น หรือแคมเปญส่งเสริมผ่อนดอกเบี้ย 0% ซึ่งในช่วงเวลานี้อาจจะเห็นลดไปบ้าง และเชื่อว่าธปท.จะยังไม่ออกเกณฑ์คุมสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้(ดีเอสอาร์)ในปีนี้ จนกว่าจะต้องทำให้ประชาชนรับรู้ให้ได้ก่อนว่าไม่ควรก่อหนี้เกิน 40% ของรายได้ และไม่ควรก่อหนี้เกินความจำเป็น

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการปล่อยสินเชื่อของธนาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐานบริหารความเสี่ยง อาจทำให้สินเชื่อเติบโตชะลอลงบ้าง แต่ก็ไม่ได้สร้างภาระหนี้ให้ประชาชนและไม่เกิดหนี้เสียในระบบธนาคาร