3
shared

โป๊ปฟรานซิสเสด็จแอฟริกาจะทรงตรัสถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม-ความยากจน

4 กันยายน 2562 20:19 143
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเริ่มต้นการเสด็จเยือนแอฟริการะหว่างวันที่ 4-10 กันยายน ซึ่งจะทรงตรัสถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยากจน และการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างการเยือน

วันนี้ ( 4 ก.ย. 62 )สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จออกจากกรุงโรมในวันพุธนี้ โดยระหว่างการเยือนประเทศในแถบกึ่งทะเลทรายซาฮาราเป็นเวลา 7 วัน พระองค์จะทรงเยือนโมซัมบิก มาดากัสการ์ และมอริเชียส และจากปัญหาไฟป่าอเมซอนในขณะนี้ก็เป็นโอกาสที่พระองค์จะได้ทรงตรัสถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแอฟริกา 

นอกจากนี้ ยังคาดว่าพระองค์จะทรงเน้นย้ำถึงการประคับประคองกระบวนการสันติภาพอันเปราะบางในโมซัมบิกด้วย เพราะรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพิ่งจะลงนามในข้อตกลงหยุดยิงถาวรกันเมื่อเดือนที่แล้ว และกำลังจะมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งหลายฝ่ายเกรงว่าอาจมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น

อีกประเด็นที่คาดว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะตรัสถึงระหว่างการเยือนประเทศในแถบกึ่งทะเลทรายซาฮาราครั้งที่สองของพระองค์ ก็คือเรื่องปัญหาความยากจน ซึ่งข้อมูลจากโครงการอาหารโลกระบุว่า ประชากรร้อยละ 80 ของโมซัมบิกมีรายได้ไม่พอจะซื้อหาอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ส่วนที่มาดากัสการ์ ประชากรกว่าร้อยละ 90 ก็มีรายได้ไม่ถึงวันละ 2 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 60 บาท ส่งผลให้เด็กๆ เผชิญปัญหาขาดสารอาหาร 

นอกจากนี้ ยังคาดว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะตรัสเรียกร้องให้กระจายความมั่งคั่งระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น และจะทรงเน้นย้ำเรื่องสิทธิของประเทศต่างๆ ในการปกป้องทรัพยากรของตนเอง