3
shared

คลัง เร่งจัดทำบิ๊กดาต้า หวังออกมาตรการตรงกลุ่มเป้าหมาย

2 กันยายน 2562 11:35 296
รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง สั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทำข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 14.5 ล้านคนให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นบิ๊กดาต้า

วันนี้ (2 ก.ย.62) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) จัดทำข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 14.5 ล้านคนให้ละเอียดมากขึ้น ทั้งการใช้จ่าย การเป็นหนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมและพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าสำหรับใช้ประกอบการลงทะเบียนและจัดสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่  เพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

สำหรับ ข้อมูลที่จะต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนไว้  คือการเป็นหนี้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย   ที่เบื้องต้นมีเพียงข้อมูลการเป็นหนี้กับสถาบันการเงินจากการเชื่อมโยงข้อมูลของเครดิตบูโรประมาณ 2.9 หมื่นราย   ส่วนหนี้นอกระบบอีกนับล้านรายยังไม่มีข้อมูลชัดเจน  โดยหากพบผู้ถือบัตรมีภาระหนี้สูงเช่นเกิน 70-80%ของรายได้   รัฐบาลจะได้มีมาตรการเข้าไปดูแลได้รวดเเร็ว 

นอกจากนั้น  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นนโยบายต่อเนื่อง  จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงการคลังตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการถาวร เพื่อคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้จนจริงหรือขาดคุณสมบัติการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  ส่วนกลุ่มที่ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหางานทำกว่า 1.6 ล้านคน  ก็จะได้รับความช่วยเหลือเต็มที่

อย่างไรก็ตาม   ข้อมูลที่จะเข้ามาในช่วง 2 เดือนนี้  จะเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรของผู้มีรายได้น้อย  ที่บางส่วนอาจลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว 1,000 บาท  ตามมาตรการ"ชิม ช้อป ใช้"ที่กำหนดไม่เกิน 10 ล้านคน  โดยต้องใช้จ่ายผ่านแอพ"เป๋าตัง"ซึ่งจะเปิดตัวเดือนก.ย.นี้  และจะเชื่อมโยงกับแอพไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลด้วย   ทำให้ต่อไปจะมีข้อมูลการใช้จ่ายทั้งประเภทสินค้า ร้านค้า และสถานที่ใช้จ่ายเงิน  ซึ่งจะเป็นประโยนช์ในการออกมาตรการในระยะต่อไปในการช่วยหลือร้านค้าชุมชนโชห่วยหรือแม้แต่ด้านการท่องเที่ยวต่อไป