3
shared

ตร.บราซิลปะทะพวกลักลอบตัดไม้ในป่าอเมซอนที่ยังเกิดไฟป่า

31 สิงหาคม 2562 14:02 968
ตร.บราซิลยิงสู้กับพวกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในป่าอเมซอน หลังรัฐบาลบราซิลเพิ่มมาตรการปกป้องป่าอเมซอน เพื่อควบคุมไฟป่าอเมซอนที่ยังคงรุนแรง

วันนี้ ( 31 ส.ค. 62 )ตำรวจบราซิลเผชิญหน้ากับกลุ่มคนลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าอเมซอนเมื่อวานนี้และเกิดการยิงต่อสู้กัน ฝ่ายตำรวจใช้รถตำรวจ เป็นที่กำบังกระสุนที่ยิงมาจากกลุ่มคนลักลอบตัดไม้ ส่วนพวกลักลอบตัดไม้กำบังตัวอยู่หลังต้นไม้

อย่างไรก็ตามการปะทะกันครั้งนี้ ไม่มีฝ่ายใดได้รับบาดเจ็บ และทางตำรวจก็ไม่สามารถจับกุมพวกลักลอบตัดไม้ได้ แต่สามารถทำลายทิ้งอุปกรณ์ลักลอบตัดไม้ได้

การปะทะกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนาโร ของบราซิล ได้สั่งเพิ่มมาตรการเข้มงวด ในการปกป้องผืนป่าอเมซอน ซึ่งขณะนี้กำลังเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงหลายหมื่นจุด หลังจากที่ประธานาธิบดีโบลโซนาโร ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในและนอกประเทศว่า นโยบายเปิดป่าอเมซอนของเขา เพื่อการตัดไม้ ทำการเกษตรและทำเหมือง ได้ทำลายผืนป่าฝนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอเมซอนไปแล้ว เกือบ 12,000 ตารางกิโลเมตรในปีนี้ และยังมีส่วนทำให้เกิดการจงใจเผาป่า เพื่อเคลียร์พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกอีกด้วย