1
shared

ผู้ประกอบการแห่สมัครโครงการ 'ชิมช้อปใช้' วันแรก 500 ร้านค้า

29 สิงหาคม 2562 15:17 315
"กรมบัญชีกลาง" เริ่มรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” พบ วันแรกมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมกว่า 513 ร้านค้า พร้อมชวนสมัครเข้าร่วมได้ถึง 20 ก.ย.62

วันนี้ (29 ส.ค.62) น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เป็นวันแรก เพื่อรองรับการใช้จ่ายจากผู้ที่ได้รับสิทธิ จำนวน 10 ล้านราย ตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมมาตรการในวันแรก 28 ส.ค. จำนวน 513 ร้านค้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ในกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 8.30-16.30 น. ไปจนถึงวันที่ 20 ก.ย.62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้


1.หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นต์ชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th  หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ


2.บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้

3.โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน"

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการแต่ไม่สะดวกเดินทางมายังกรมบัญชีกลาง โดยเปิดจุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่ง ได้แก่ บิ๊กซีสาขาการเคหะพระราม 2 , บิ๊กซีสาขาอ่อนนุช , บิ๊กซีสาขาสุขาภิบาล 3 , บิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะ , เซ็นทรัลสาขาปิ่นเกล้า , เซ็นทรัลสาขาพระราม 3,, เซ็นทรัลสาขาแกรนด์พระราม 9 , เซ็นทรัลสาขาลาดพร้าว , เซ็นทรัลสาขาอีสวิลล์ และแมคโครสาขาจรัญสนิทวงศ์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ถึง 20 ก.ย. 62 เวลา 10.00-18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกัน


สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เคยติดตั้งเครื่อง EDC ก็สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ได้เช่นเดียวกัน โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่จุดรับสมัคร แต่ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว และในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัพเดทแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมบัญชีกลา ยังเชิญชวนผู้ประกอบการ และร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ให้มาสมัครได้ จนถึงวันที่ 20 ก.ย.62 ซึ่งผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายสินค้าและบริการให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้อีกด้วย


ขอบคุณภาพจาก กรมบัญชีกลาง