2
shared

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย

29 เมษายน 2562 17:32 152
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดเหตุก่อการร้ายในเคนยา

 วันนี้ (23 ม.ค.62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา กรณีเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดและกราดยิงประชาชนที่โรงแรมดุสิตดีทู กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ความว่าฯ

 

พณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา กรุงไนโรบี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามีการวางระเบิดและกราดยิงอย่างโหดร้ายที่โรงแรมดุสิตดีทู กรุงไนโรบี ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เราทั้งหลายจะต้องสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการก่อการร้ายไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้าพเจ้ารู้สึกโล่งใจและอุ่นใจที่พนักงานและคนไทยในโรงแรมดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากทางการให้ออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ ทั้งขอยืนยันว่าประเทศไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนชาวเคนยาด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันสืบไป

 

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง