4
shared

น่าห่วง! พบผู้ติด 'เอดส์' ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 1 พันคน

28 สิงหาคม 2562 08:44 306
กทม. เผยยอดผู้ติดเชื้อ 'เอชไอวี' ปี62 เพิ่มขึ้น 1,190 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 25 ปี และมีผู้เสียชีวิตในปีนี้ 1,877 คน

วันนี้( 28 ส.ค.62) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมแนวทางการรายงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส์ ผ่านระบบ Bangkok Smart Monitoring System ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบูรณาการในการรายงานและติดตามข้อมูล

ทั้งนี้ พบว่า ปัจจุบันสถิติผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน กทม. ที่ยังมีชีวิต จำนวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 628 คน หรือร้อยละ 52.8 และมีผู้เสียชีวิตภายในปี 2562 จำนวน 1,877 คนผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มพนักงานบริการ และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งน่าเป็นห่วง ดังนั้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยรายงานและติดตามการดำเนินงาน จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่ กทม.

ทั้งนี้ ข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ในปี 2561 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและมีชีวิตอยู่ จำนวน 70,747 คน ส่วนผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ จำนวน 55,123 คน