4
shared

กกต.เตือน ‘ไพบูลย์’ ก่อนหาพรรคใหม่ ให้ชำระบัญชีพรรคเก่า

27 สิงหาคม 2562 14:47 661
กกต.เตือน ‘ไพบูลย์’ ก่อนหาพรรคใหม่ ให้ชำระบัญชีพรรคเก่า

ผอ.สถาบันเลือกตั้งกกต. โพสต์เตือน ‘ไพบูลย์ นิติตะวัน’ ก่อนหาพรรคใหม่ ให้ชำระบัญชีของพรรคเก่าก่อน

วันนี้ (27ส.ค.62) นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให้พรรคประชาชนปฏิรูปของนายไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสภาพ ว่า การทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนเป็นหน้าที่ของใคร ตั้งมาได้ขวบเดียวแล้วถูกทำให้สิ้นสภาพ โดยขอเลิกตาม มาตรา 91(7) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งวรรคท้ายของมาตรา 91 เขียนว่า “เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็น ส.ส.ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้เป็นการถูกยุบพรรค” จึงเป็นอานิสงส์แก่ ส.ส.ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(10) คือต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วันนับแต่วันที่ กกต.ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคนั้น

อย่างไรก็ตาม หลัง กกต.มีมติให้สิ้นสภาพ และกฎหมายให้ ส.ส.พรรคนั้นสามารถหาพรรคสังกัดได้ภายใน 60 วัน เมื่อกลับไปดู พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 95 ระบุว่า เมื่อพรรคการเมืองสิ้นสภาพ หัวหน้าพรรคนั้นต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศการสิ้นสภาพ และยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สตง.มีหน้าที่ชำระบัญชีให้เสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และขยายเวลาได้อีก 180 วัน ซึ่งมาตรา 95 วรรค 2 กำหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่ กกต.ประกาศให้สิ้นสภาพยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ

“117 ปัญหามันอยู่ตรงนี้ หากเป็น ส.ส.อย่างเดียวก็หาที่อยู่ใหม่ได้ทันทีที่พรรคสิ้นสภาพ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน แต่ถ้าเป็นทั้ง ส.ส.และเป็นหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคด้วยนี่ซิ ที่กฎหมายบังคับให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคต้องอยู่ต่อจนกว่าจะชำระบัญชีเสร็จ สมมุติหากชำระบัญชีเสร็จเกิน 60 นับแต่วันสิ้นสภาพ ความเป็น ส.ส.จะสิ้นสุดลงด้วยป่าว เพราะหากท่าน ส.ส.มีสองสถานะควบคู่กัน” นายณัฏฐ์ กล่าว