2
shared

คาดกนง.หั่นดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อกระตุ้นศก.ไทย

26 สิงหาคม 2562 15:39 197
นิด้าคาดกนง. หั่นดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ลดผลกระทบจากสงครามการค้ารอบใหม่

วันนี้ (26ส.ค.62) นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เปิดเผย ว่า จากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งออกขยายตัวต่ำ โดยในปีนี้เชื่อว่าจะติดลบอย่างแน่นอน และมีความเป็นได้ที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ลดผลกระทบจากสงครามการค้ารอบใหม่ที่ล่าสุดมีการตอบโต้ ทำให้สถานการณ์ยิ่งหน้าเป็นห่วง

นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ของปีนี้ที่โตร้อยละ 2.3 ซึ่งชะลอตัวลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 2.8 ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นการปรับลดดอกเบี้ยของกนง. ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจไทยคาดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอาจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ขณะที่กรอบของปีนี้เชื่อว่ายังมีโอกาสโตร้อยละ 2.8-2.9