1
shared

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชยูเครน

24 สิงหาคม 2562 20:23 178
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน

วันนี้ (24 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวยูเครน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว