4
shared

ทองพุ่ง 250 บาท! รูปพรรณขายออกที่ 22,550 บาท

24 สิงหาคม 2562 09:40 298
ราคาทองพุ่งแรง บวก 250 บาท ส่งผลให้ทองรูปพรรณขายออกที่ 22,550 บาท ส่วนทองคำแท่งขายออก 22,050 บาท

วันนี้ (24 ส.ค.62) สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.14 น. ปรับขึ้น 250 บาท
โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อ  21,950.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 22,050.00 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อ 21,557.52 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออก 22,550.00 บาท