1
shared

ผลสำรวจชี้ชาวสหรัฐเลือกสมาร์ทโฟนจาก "ราคา" เป็นปัจจัยแรก

23 สิงหาคม 2562 15:01 102
ผลสำรวจชี้ปัจจัยการเลือกสมาร์ทโฟนของชาวสหรัฐ พบว่า มองราคาเป็นปัจจัยต้น ๆ ส่วนเรื่องช่องเสียบหูฟังมีเพียง 1% ที่ให้ความสำคัญในการเลือกซื้อ

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ที่เปิดตัวออกมาจะถอดช่องเสียบหูฟังออกเกือบจะทุกรุ่นแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. ไม่ได้จำเป็นบนสมาร์ทโฟนอีกต่อไป 

มีรายงานจาก Ting ผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือนมือถือ (MVNO) ในสหรัฐอเมริกาสำรวจผู้ใช้งานชาวสหรัฐที่เลือกซื้อสมาร์ทโฟนกว่า 3,600 คน โดยถามถึงสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการซื้อสมาร์ทโฟน 3 ข้อ พบว่า มีคำตอบที่หลากหลายมากมายตั้งแต่เรื่องของราคา หน้าจอ กล้อง แบตเตอรี่ สเปคเครื่อง ระบบปฏิบัติการ และ ช่องเสียบหูฟัง โดยผลสำรวจพบว่ามีเพียง 1% เท่านั้นที่เลือกช่องเสียบหูฟังเป็นอันดับการเลือกต้นๆ สำหรับการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ขณะที่ปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือเรื่องระบบปฏิบัติการ , สเปคเครื่อง , หน้าจอ และ แบตเตอรี่ ตามลำดับ 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง