1
shared

ธอส.จัดให้สมาชิกกบข.กู้บ้านดอกเบี้ยปีแรก0%

22 สิงหาคม 2562 17:00 170
ธอส.ให้ข้าราชการสมาชิกกบข. ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษปีแรก 0% ต่อปี

วันนี้ (22ส.ค.62) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ" เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข. ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยธอส.จัดเตรียมวงเงินกู้โครงการนี้ไว้ที่ 500 ล้านบาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ย จะอยู่ที่ 0% ต่อปี ในปีแรกส่วนปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR–2.75% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.75% ต่อปี หรือเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปี เท่ากับ 2.91% ต่อปีเท่านั้น ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.25% ต่อปี

 ส่วนกรณีกู้ไปชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.625% ต่อปี) โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี

ทั้งนี้ สมาชิก กบข.ที่สนใจ สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยธอส.จะยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้ทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง