1
shared

นพค.46 จัดรถวางสะพานเร่งด่วน-พร้อมช่วยภัยพิบัติ

22 สิงหาคม 2562 12:38 179
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 เสริมเขี้ยวเล็บการช่วยเหลือ นำรถครัวสนาม สะพานเครื่องหนุนมั่น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถนน สะพานชำรุด เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนบน


ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี  พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ในช่วงนี้ภาคใต้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะภัยพิบัติ ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ได้สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็วของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46  สำรวจยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่รับผิดชอบให้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ

 

นอกจากนี้ยัง ได้รับมอบ รถครัวสนาม สามารถปรุงอาหารรองรับประชาชนได้ถึง 1,500-2,000 คน  และรถสะพานเครื่องหนุนมั่น หรือรถวางสะพานแบบเร่งด่วน  Modular Fast Bridge (MFB) จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็นสะพาน โครงพับมาตรฐานแบบใหม่มีความคล่องตัวในการวางและรื้อถอนอย่างรวดเร็ว ใช้กำลังพลในการปฏิบัติการน้อย สามารถข้าม ลำน้ำหรือถนนที่ขาดได้ สามารถรับน้ำหนัก ได้สูงสุด 60 ตัน มีความยาว 15 เมตร กว้าง 3.8 เมตร ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชุดใหม่ที่ทางกองทัพไทยได้ให้มาเพื่อออกปฎิบัติหน้าที่เมื่อประชาชนประสบภัยภัยพิบัติ


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง