3
shared

นบข.ไฟเขียวเคาะประกันรายได้ข้าวกว่า2หมื่นล้าน

21 สิงหาคม 2562 12:32 344
นบข.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว 2.1 หมื่นล้านบาท เตรียมเสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้า

วันนี้ (21ส.ค.62) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว 5 ประเภท ได้แก่ 1.ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ที่ตันละ 10,000 บาท 2.ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่ตันละ 15,000 บาท 3.ข้าวหอมนอกพื้นที่ ประกันรายได้ที่ตันละ 14,000 บาท 4.ข้าวหอมปทุม ประกันรายได้ที่ตันละ 11,000 บาท และ 5.ข้าวเหนียว ประกันรายได้ที่ตันละ 12,000 บาท กำหนดค่าความชื้นไม่เกิน 15% โดยรัฐบาลจะประกันรายได้ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ โดยมีวงเงินที่ใช้สำหรับข้าวนาปี 2.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนานในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยช่วยเหลือ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนงบประมาณที่จะดำเนินการจะต้องไปตกลงกับทางสำนักงบประมาณอีกครั้ง

ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องไปขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนการเงินส่วนต่างจะโอนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าบัญชีเกษตรชาวนาโดยตรง ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 3.9 ล้านครัวเรือน

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง