4
shared

กองสลากเกียร์R 'หวย12นักษัตร' หลังสังคมต้าน

21 สิงหาคม 2562 14:04 179
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมทบทวนถึงผลดีผลเสียของสลาก 12 นักษัตรอีกครั้ง หลังมีกระแสต่อต้านการออกสลากรูปแบบใหม่

หลังจากมีกระแสต่อต้านการออกสลากรูปแบบใหม่นั้น ทำให้ล่าสุดวันนี้ (21 ส.ค.62) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทบทวนถึงผลดีผลเสียของสลาก 12 นักษัตรอีกครั้ง และยังศึกษาสลากรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย โดยจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มาพิจารณาถึงผลกระทบให้ชัดเจนจึงจะดำเนินการต่อได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.2562 ระบุว่า ถ้าสำนักงานสลากฯจะออกผลิตใหม่ จะต้องสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบก่อน

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มองว่า การนำสลากรูปภาพมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคล้ายกับสลากในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นเชื่อว่าจะแก้สลากราคาแพงได้เแต่การจะนำมาใช้นั้นยังต้องคำนึงให้เหมาะสมกับสังคมไทย


อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้สำนักงานสลากฯได้ดำเนิน 2 มาตรการในการดูแลราคาสลากฯ ไม่ให้ขายเกินราคา  โดยล่าสุดได้จัดทำแอพพลิเคชัน My GLO เพื่อเปิดให้ผู้ขายสลากฯ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอพฯ ทั้งชื่อนามสกุล จุดจำหน่าย และจำนวนยอดขาย เพื่อเก็บข้อมูลคนขายตัวจริง ขณะเดียวกันยังให้ประชาชนผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลด GLO lottery แจ้งผลการซื้อสลากและแจ้งเบาะแสผู้ขายเกินราคา โดยสำนักงานสลากฯจะใช้เวลาเก็บข้อมูลและประเมินผลรอบแรกในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.นี้ 

หากพบใครขายลอดเตอรี่ตามราคา  ก็อาจเพิ่มโควตาให้มากกว่า 5 เล่มต่องวด เป็น 10 เล่มหากใครรับไปขายต่อหรือขายเกินราคาก็จะพิจารณาลงโทษตัดสิทธิทันทีส่วนอีกมาตรการเพิ่มการพิมพ์สลากเป็น 100 ล้านใบต่องวด  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด มาแล้ว 2 งวด

จากการติดตามผลเบื้องต้นพบว่า มีสลากเกินราคาอยู่บ้างส่วนใหญ่เป็นเลขดังที่อาจขาย 200-300 บาทต่อใบ ทางสำนักงานสลากฯ จะใช้เวลาประเมินอีกสักระยะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้มาตรการอีกครั้ง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง