1
shared

เปิดหน้า 26 มหาเศรษฐีรวยเท่าคนจนครึ่งโลก

10 เมษายน 2562 02:30 28
เปิดหน้า 26 มหาเศรษฐีรวยเท่าคนจนครึ่งโลก รวมมูลค่า ทรัพย์สิน 1,366,700 ล้านดอลลาร์

26 มหาเศรษฐีรวมมูลค่าทรัพย์สิน 1,366,700 ล้านดอลลาร์ รวยเท่าคนจนครึ่งโลกที่มีทรัพย์สิน 3,800 ล้านคน