1
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงปธน.อัฟกานิสถาน

19 สิงหาคม 2562 20:01 65
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช

วันนี้ (19 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง นายมุฮัมมัด อัชรัฟ ฆานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อัชรัฟ ฆานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานกรุงคาบูล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอัฟกานิสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวอัฟกานิสถาน

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง