5
shared

ประเทศไทยป่วยหนัก! ติดเชื้อโรคทุจริตขั้นรุนแรง

19 สิงหาคม 2562 16:20 523
ประธานป.ป.ช.ยอมรับประเทศไทยป่วยขั้นรุนแรง ติดเชื้อโรคทุจริตมานาน เบียดบังเงินภาษีที่นำมาพัฒนาบ้านเมือง

วันนี้ (19ส.ค.62) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  กล่าวยอมรับระหว่างการประชุมดำเนินนการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ว่า ประเทศไทยป่วยขั้นรุนแรง จากปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสะท้อนจากอาการป่วยขั้นรุนแรงจากเชื้อโรคทุจริตที่ไปเบียดบังเงินภาษีที่ตั้งใจจะนำมาพัฒนาคนและพัฒนาประเทศไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วย โดยในปีหน้าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นจะรุนแรงขึ้นหรือลดน้อยลง เราไม่สามารถทราบได้ แต่ต้องร่วมมือร่วมใจผลักดันให้ประเทศปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ป.ป.ช.ได้ผลิตวิทยากรเพื่อบรรยายเรื่องการปราบปรามการทุจริตไม่ต่ำกว่า 4,000 คน เพื่อขยายผลการฝึกอบรม โดยมีโค้ชจังหวัดละ 10 คนให้คำปรึกษาในชมรม “strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต” ที่มีอยู่ทุกจังหวัด มีคนมากกว่า 7,700 คน เพื่อเป็นเสียง และขยายผลไปยังชุมชนจังหวัดละ 500 คน รวมทั้งหมด 38,500 คน อีกทั้งยังมีสมาชิกชมรมและเครือข่ายประชาชนรวมประมาณ 50,000 คน ทำหน้าที่เป็นกล้องวงจรปิด บันทึกภาพและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หากพบการทุจริต เปรียบเสมือนเป็นการฟังชิพให้คนในทุกภาคส่วนและทุกวัย


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง