2
shared

สิ้น! 'นิจ หิญชีระนันท์' ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

19 สิงหาคม 2562 13:54 162
'นิจ หิญชีระนันท์' ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริรวมอายุ 95 ปี

วันนี้( 19 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ดร.นิจ หิญชีระนันท์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) พุทธศักราช 2557 ถึงแก่กรรมสิริรวมอายุ 95 ปี หลังเข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. และจากไปอย่างสงบเมื่อประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 18 ส.ค. 2562 โดยจะมีพิธีรดน้ำศพ วันที่ 20 ส.ค. ณ ศาลาจารุมิลินท์  วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ .นนทบุรี 

ทั้งนี้ ดร.นิจ มีบทบาท เป็นผู้ริเริ่ม แนวความคิดเรื่องการ “อนุรักษ์” จุดประกาย ส่งเสริมและแนะนำโครงการจนเกิดเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  รวมถึงงานอนุรักษ์นิวาศสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ครั้งทรงรับราชการเป็นพระราชวรินทร์ (ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ทรงอุทิศถวายเป็นหอพระไตรปิฏกที่วัดระฆังโฆสิตาราม อาจารย์นิจ แสดงออกซึ่งหลักการที่มุ่งมั่นไม่ผันแปร ซึ่งเป็นความสง่างาม และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่มีหลักการมั่นคงในทุกเรื่องของการนำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อตรง ความถูกต้อง ฯลฯicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง