1
shared

รบ.มั่นใจ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ช่วยพยุงเศรษฐกิจ

18 สิงหาคม 2562 10:41 357
โฆษกรัฐบาล มั่นใจ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ช่วยพยุงเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์แท้จริง

วันนี้( 18 ส.ค.62) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมั่นใจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการบริโภคที่ช่วยพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพราะผลของการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 109,048.13 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7 ของ Nominal GDP) มีส่วนสำคัญที่ทำให้การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขยายตัวถึงร้อยละ 5.2 5.4 และ 4.6 ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 3.6 และ 2.8 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การบริโภคภาคเอกชนที่ได้อานิสงค์ส่วนหนึ่งจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยให้เศรษฐกิจไม่ทรุดตัวลงมากกว่าที่เป็น (รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส; สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 นอกจากนี้ การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ยังส่งเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐเช่น มีฐานข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคลและพื้นที่ สามารถจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว ใช้งบประมาณคุ้มค่า ให้สวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย บรรเทาภาระค่าครองชีพที่จำเป็นของครัวเรือนได้ ใช้สวัสดิการที่ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีการรั่วไหล ไม่มีการคอรัปชั่น ถ้าไม่ใช้เงินไม่หายไปไหน ยังคงอยู่ในกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากด้วย 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง