0
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระราชหฤทัยกรณีพายุไต้ฝุ่นเลกิมา

17 สิงหาคม 2562 20:12 123
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังปธน.สี จิ้นผิง หลังจีนเผชิญพายุไต้ฝุ่นเลกิมา

วันนี้ (17 ส.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มฉับพลันจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมา (Lekima) ทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ สี จิ้นผิง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมาทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน รวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง