1
shared

มท.ขานรับมาตรการรบ.ทุ่มกระตุ้นศก.ฐานราก

17 สิงหาคม 2562 18:00 79
รมช.มหาดไทย ขานรับมาตราการรัฐ เร่งผลักดันใช้งบท้องถิ่น เซ็นสัญญาก่อนสิงหาคมนี้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ ( 17 ส.ค. 62 )นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงแนวทางการนำเงินงบประมาณของท้องถิ่น มาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยระบุว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการสำรวจงบประมาณที่เหลืออยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีข้อผูกพันทางสัญญา หรือ รอการเบิกจ่าย ซึ่งคาดว่าจะไม่ถึง 6 แสนล้านบาท ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ เพื่อขอความร่วมมือให้นำงบประมาณดังกล่าว พัฒนาในพื้นที่ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายในท้องถิ่น

โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งโครงการที่จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 ที่เหลือได้ จะต้องทำสัญญาภายในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีใครที่จะยอมปล่อยให้เกิดเกียร์ว่าง เพื่อรอให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน เพราะทุกคนต้องการสร้างผลงานให้ประชาชนได้ประจักษ์ทั้งสิ้น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง