3
shared

"อนุพงษ์"เผย คลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว

16 สิงหาคม 2562 14:48 258
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผย กระทรวงการคลังนำเสนอแพคเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาแล้ว เตรียมพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ

วันนี้ (16 ส.ค.)  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า  ที่ประชุมในเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้  มีวาระเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจ มีกรอบอยู่ 7 ด้าน เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ที่จะต้องใช้กลไกไปทำให้ดีขึ้นทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน หน่วยงานต่างๆ จะต้องไปพิจารณาว่า จะสามารถทำแผนงานโครงการ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยมีเงินสะสมอยู่ที่ท้องถิ่น เราจะต้องหาแนวทางว่าจะใช้ได้อย่างไร และต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และทำแผนงานเสนอเข้า ครม.

โดยกระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาแล้ว ทั้งเรื่องบัตรสวัสดิการคนจน การดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก  ขณะที่ บางส่วนเป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ เช่น  โครงการชะลอหนี้ของธกส. และวีซ่าฟรี สำหรับบางประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับ 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะหารือกับกระทรวงเกษตรเพื่อลดรายจ่ายของเกษตรกร  และทำการเพิ่มประสิทธิภาพ ว่าจะใช้เงินจากท้องถิ่นหรือจะขอจากรัฐบาล รวมถึงงานโอทอปที่ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ที่มีแนวทางจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย


CR:รูป Facebook กระทรวงมหาดไทย    

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง