เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบรางวัลยกย่อง 28 โครงการด้านสังคมดีเด่น

11:15 14 มีนาคม 2562 539
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานประกาศผลโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 2 ปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหารและพนักงานที่ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ

 

การฟื้นฟูทรัพยากรในท้องทะเลด้วยการจัดสร้างปะการังเทียม ให้กับชุมชนในจังหวัดสงขลา,ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อฟื้นฟูท้องทะเลที่เสื่อมโทรม ส่งผลให้สัตว์น้ำมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น / นับเป็นความสำเร็จของ "โครงการจัดสร้างปะการังเทียม" โดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน 28 ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลในโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 2 ปี 2561 โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบรางวัล โอกาสนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส และผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

 

สำหรับโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปี 2561 มีผลเข้ารอบ 28 โครงการ จาก 204 โครงการ แยกเป็น ผลงานประเทศไทย 18 โครงการ อาทิ โครงการ “ก้าว” ที่พลาดสู่โอกาสสายอาชีพ โดย บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ,โครงการหาย(ไม่)ห่วง โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

และอีก 10 โครงการของกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ โครงการในประเทศเวียดนาม  เช่น โครงการบริจาคโลหิตและให้ความรู้โรคธาลัสซีเมีย และโครงการอาสาสมัครเพื่อสุขภาพอนามัยประชาชน โดย บริษัท ซี.พี. เวียดนาม จำกัด (มหาชน) / รวมถึงผลงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน พม่า ฟิลิปปินส์ และลาว ซึ่งรางวัลในครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจแก่เหล่าผู้บริหารและพันกงานที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างมาก

 

โอกาสนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในเชิงรุก โดยจัดให้มีการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคมที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2563 ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าและพันธมิตรทั้งระบบเศรษฐกิจ ประชาชนและประเทศชาติ

 

สำหรับโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อยกย่องโครงการที่ทำเพื่อชุมชนและสังคม โดยคัดเลือกผลงานดีเด่นเป็นประจำทุก 2 ปี และในปัจจุบันมีการดำเนินโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ที่มีกลุ่มธุรกิจทุกเขตประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างต้นแบบการทำความดีที่เริ่มได้จากตัวเราเอง และนำไปสู่การแบ่งปันให้กับสังคมต่อไป