9
shared

“ดำรงค์"ขู่ถอนตัว!หากรัฐบาล”ดันมติโฉนดทองคำ-มอบที่ดินเขตอุทยานฯ”

15 สิงหาคม 2562 14:12 2549
ดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ขู่ถอนตัวจากร่วมรัฐบาล หากดำเนินการตามมติผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบที่ดินทำกินให้ราษฎรในพื้นที่อุทยานฯและมติทำโฉนดทองคำ


14 สิงหาคม 2562 จากกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติ เรื่องให้รัฐบาลดำเนินการมอบที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว ป่าครบุรี ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ของกรมป่าไม้มอบให้กับ สปก.เพื่อนำไปให้บุคคลกลุ่มหนึ่งไปทำประโยชน์

รวมทั้งยังมีมติทำโฉนดทองคำ โดยการนำที่ดิน สปก.ไปออกเป็นโฉนดที่ดิน และมติเรื่องตัดถนนเชื่อมคลองลาน อุ้มผาง ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตามข้อเสนอของคณะกรรมการรณรงค์เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายคลองลาน อุ้มผางภาคประชาชน โดยเรื่องดังกล่าวได้ส่งมายังรัฐบาลและให้ปฏิบัติตามหนังสือภายใน 120 วัน

ล่าสุด นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค รักษ์ผืนป่าประเทศไทย แถลงข่าว พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้ประชุมและมีมติไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน และหากรัฐบาลดำเนินการข้อใดข้อใดข้อหนึ่ง ใน 3 เรื่องดังกล่าว พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พร้อมที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทันที

ทั้งนี้ นายดำรงค์ ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการตีรวน และตนไม่ได้ต้องการตำแหน่งใดๆแต่เรื่องทรัพยากรฯ เป็นเรื่องของประเทศชาติ ตนมีสิทธิ์ที่จะออกมาปกป้องตามจุดยืนของพรรค

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง