0
shared

ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร แก้ปัญหา รพ.วิเชียรบุรี ขาดแคลนน้ำ

14 สิงหาคม 2562 10:46 59
อบจ.เพชรบูรณ์ ช่วยบรรเทาทุกข์โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ขาดแคลนน้ำ เจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร ได้น้ำเป็นที่น่าพอใจ พร้อมเตรียมแผนแก้ปัญหาระยะยาว

 

14 สิงหาคม 2562 จากการที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค ในบางอาคารของโรงพยาบาล มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หลังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ช่วยเหลือโดยการจัดส่งรถบรรทุกน้ำปริมาณความจุ 15,000 ลิตร มาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ส่งช่างพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักร เข้าไปสำรวจบ่อบาดาลว่า จะทำการเป่าบ่อหรือจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จนสามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้เสร็จสิ้น เพื่อให้โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และใช้กับเครื่องมือแพทย์ได้อย่างเต็มที่

“วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บูรณาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 เดือนที่แล้ว ถึงขณะนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลากว่า 10 วัน เราก็ได้น้ำซึ่งน้ำที่ได้อยู่ที่ความลึกประมาณ 100 เมตร และก็ได้น้ำระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 15 คิวต่อชั่วโมง ซึ่งคิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วย ตามแผนทางโรงพยาบาลวางแผนว่า น้ำบาดาลบ่อนี้จะเก็บไว้ใช้เป็นน้ำสำรองเมื่อยามขาดแคลน ฉะนั้นคิดว่าการแก้ปัญหาสำหรับโรงพยาบาลวิเชียรบุรีวันนี้ น่าจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม”

สำหรับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาล บอกว่า อาคารหรือตึกสร้างใหม่ ทั้งหมดของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเชียรบุรี จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค แต่อย่างใด ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค จะมีเพียงอาคารผู้ป่วยนอกตึกหลังเก่า ซึ่งมีหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยเด็ก และบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่อยู่ด้านหลัง  เนื่องจากมีการวางระบบการใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาล มาตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างโรงพยาบาลวิเชียรบุรี และหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งรถน้ำและเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำหมดไป