2
shared

เคล็ดลับวิธี 'ไหว้บรรพบุรุษ' ในวันสารทจีน

14 สิงหาคม 2562 16:04 168
เคล็ดลับวิธีไหว้บรรพบุรุษและข้อห้ามในวันสารทจีน 15 สิงหาคม 2562

วันสารทจีน ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะเริ่มจากการไหว้เจ้าที่ในช่วงเช้า ไหว้บรรพบุรุษในช่วงสาย ไหว้วิญญาณเร่ร่อนในช่วงบ่าย และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันสารทจีนก็คือการเผากระดาษเงินกระดาษทองระหว่างเผากระดาษจะต้องพูดว่า 'ไหล หลิ่ง เฉียบ' แปลว่ามารับเงินด้วย พร้อมเอ่ยชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับให้มารับเงินรับทองที่เผาไปให้icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง