5
shared

‘ชวน’ ไม่กังวลถูกร้องอสส.ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

14 สิงหาคม 2562 11:29 135
‘ชวน หลีกภัย’ ไม่กังวลถูก ‘เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ’ ร้องอัยการสูงสุด ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี


วันนี้ (14ส.ค.62) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ไม่กังวลกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุด กล่าวหากระบวนการโหวตให้ความเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าดำเนินการภายใต้กฎหมายและมีการหารือในที่ประชุมแล้ว  พร้อมสนับสนุนการตรวจสอบจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้  ขณะเดียวกันพร้อมที่จะรับผิดชอบ หากตนเองกระทำผิดกฎหมาย โดยขณะนี้ยังไม่มีความคิดเรื่องการฟ้องกลับนายเรืองไกร

ขณะที่นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร  แถลงยืนยันการดำเนินการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่าน เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ทุกประการ  โดยเป็นไปตามมาตรา 272  บัญญัติไว้ ตามบทเฉพาะกาลที่ให้กระทำร่วมกันของรัฐสภา

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้ขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 2 เพื่อให้อัยการสูงสุดร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้การกระทำของประธานสภาผู้แทนราษฎรขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 272 ประกอบมาตรา 159 วรรค 2 และมาตรา 158 วรรคสองและการกระทำดังกล่าวขัดต่อมาตรา 3 วรรคสองเป็นอันใช้ ข้อบังคับได้ตามมาตรา 5 และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้การให้ความเห็นชอบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นโมฆะด้วยหรือไม่