2
shared

ด่วน! สนามบินฮ่องกงประกาศยกเลิกเที่ยวบินเป็นวันที่2

13 สิงหาคม 2562 18:35 165
สนามบินฮ่องกงได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดเป็นวันที่ 2 ทั้งที่เมื่อช่วงเช้าสนามบินยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

วันนี้ (13 ส.ค.62) เฟชบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Hong Kong ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้โพสต์รายงานสถานการณ์ชุมนุมประท้วง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง วันอังคารที่ 13 ส.ค. 62 ว่า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีผู้ชุมนุมประท้วงทยอยเดินทางมายังสนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยทำการชุมนุมประท้วงอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1) ทั้งขาเข้าและขาออก ผู้ชุมนุมบางส่วนปักหลักชุมนุมกันอย่างสงบอยู่ที่บริเวณประตูผู้โดยสารขาเข้า (Arrival Hall)

ในขณะที่ผู้ชุมนุมอีกส่วนหนึ่งนำรั้วและสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นทางสัญจรในบริเวณประตูผู้โดยสารขาออก (Departure Hall) และทางเข้าไปยังจุดตรวจของ ตม. ฮ่องกง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฮ่องกงและ ตม. ฮ่องกงในการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้คนไทยที่มีเที่ยวบินในวันนี้และวันพรุ่งนี้ โปรดประสานสายการบินของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามสถานะเที่ยวบิน และขอให้คนไทยทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชุมนุมประท้วงที่ท่าอากาศยานฮ่องกง

ขณะที่ มีรายงานล่าสุดเข้ามาว่า เมื่อเวลา 16.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นสนามบินฮ่องกงได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดเป็นวันที่ 2 ทั้งที่เมื่อช่วงเช้าสนามบินยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ล่าสุด 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ โพสต์แจ้งว่า ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานฮ่องกงว่า ด้วยสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงในวันนี้ การท่าฮ่องกงขอประกาศระงับขั้นตอนการ Check-in ของทุกสายการบินเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป และขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนที่ยังอยู่ในท่าอากาศยาน พิจารณาออกจากบริเวณที่ประท้วงและประสานสายการบินของตนเพื่อตรวจสอบสถานะหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้คนไทยที่มีเที่ยวบินในวันนี้และวันพรุ่งนี้ โปรดประสานสายการบินของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามสถานะเที่ยวบิน และขอให้คนไทยทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชุมนุมประท้วงที่ท่าอากาศยานฮ่องกง นอกจากนี้ ขอให้คนไทยที่ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนในฮ่องกง พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังฮ่องกงในช่วงนี้ และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมายังฮ่องกง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลา และสถานะของเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง