'BNK48' รับรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่ 19

15:06 11 มีนาคม 2562 542
'BNK48' เข้ารับรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่ 19 ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยดีเด่น

วันนี้ ( 11 มี.ค. 62 )วง BNK 48 นำโดย แก้ว , ไข่มุก , มายด์ ,โมบายล์ , เนย , จ๋า พร้อมด้วยนายณัฐพล บวรวัฒนะ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลคุณภาพในวงการวิทยุและโทรทัศน์ ทั้ง พิธีกร นักร้อง นักแสดง และผู้อยู่เบื้องหลัง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยดีเด่น ตัวแทนสมาชิก BNK48 รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และจะพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป

 

 

ปีนี้มีคนในวงการรับรางวัลได้แก่ นายไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ , นายชัยชนะ บุญณะโชติ ศิลปินแห่งชาติ , นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร , นายสันติสุข พรหมศิริ , โหน - ธนากร , ลำไย ไหทองคำ , แซ็ค ชุมแพ และอีกมากมายเข้ารับรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กรดีเด่น จำนวน 29 องค์กร , ประเภทนักโทรทัศน์ดีเด่น จำนวน 25 รางวัล และ ประเภทนักวิทยุดีเด่น จำนวน 21 รางวัล จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชทานรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง