270
shared

รัฐเตรียมทุ่ม5หมื่นล้านแจกหัวละ1,500-เติมเงินบัตรคนจน

13 สิงหาคม 2562 08:03 61631
รัฐเตรียมทุ่ม5หมื่นล้านแจกหัวละ1,500-เติมเงินบัตรคนจน

กระทรวงการคลังเตรียมชงครม.ไฟเขียวแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 50,000 ล้านบาท ทั้งแจกเงิน 1,500 บาทเที่ยวเมืองรอง เติมเงินบัตรคนจน 1,000 บาท

วันนี้ (13ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ หรือประมาณวันที่ 20 ส.ค.นี้ โดยมีวงเงินที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจราว 50,000 ล้านบาท แต่อาจไม่สามารถใช้ได้เต็มวงเงิน เนื่องจากเงินบางส่วน ต้องใช้ในโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันจากปีงบฯ 62 ด้วย สำหรับมาตรการที่จะเสนอ ครม. ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะเสนอให้เงินคนไปเที่ยวเมืองรองคนละ 1,500 บาท โดยจ่ายผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งจะให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง คาดว่าผู้ที่ได้รับเงิน จะมีการใช้จ่ายมากกว่าคนละ 1,500 บาท ซึ่งจะทำให้มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ (บัตรคนจน) จะใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท เน้นช่วยกลุ่มคนชราและคนที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากโครงการมารดาประชารัฐ โดยประเมินว่า จะมีการแจกเงินเพิ่มเติมในบัตรคนละประมาณ 1, 000 บาทในช่วงปลายปี เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยคาดหวังว่า เงินดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง