3
shared

รัฐเตรียมยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุช่วยผู้ถือบัตรคนจน

12 สิงหาคม 2562 12:56 386
รัฐเตรียมยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุช่วยผู้ถือบัตรคนจน

กรมธนารักษ์กำลังศึกษามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ยกเว้นค่าเช่าและยกเว้นค่าเช่าค้างที่เช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศ

วันนี้ (12ส.ค.62) นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทาง กรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลัง กำลังศึกษามาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 26,951 ราย จากผู้เช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศทั้งหมด 170,000 ราย สำหรับผู้เช่า 26,951 รายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2,457 ราย เป็นผู้ค้างค่าเช่าด้วย โดยเบื้องต้นมาตรการที่คาดว่าจะออกมา คือ การยกเว้นค่าเช่า และยกเว้นค่าเช่าค้าง แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอยู่ในช่วงการหารือ จากทั้ง กรมบัญชีกลางและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การดำเนินการต้องคำนึงให้รอบครอบและเป็นกับธรรมทุกฝ่าย คาดอาจจะมีความชัดเจนไม่เกินสิ้นปี 2562

ส่วนความคืบหน้า โครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ราชพัสดุ เฟสแรกในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และ เชียงรายขณะนี้มีการก่อสร้างในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์แล้ว ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ยังติดปัญหาเรื่องการออกแบบ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงปัญหาการปล่อยกู้แก่ผู้จองสิทธิ์


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง