1
shared

วัดไทยกุสินาราฯจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2562 12:27 80
วัดไทยกุสินาราฯจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ในอินเดียจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (12ส.ค.62) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในความดูแลของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้พร้อมใจเป็นสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล โดยเวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ ในเมืองกุสินารา จำนวน 50 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 08.00 น. พระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ ในเมืองกุสินารา จำนวน 50 รูป เจริญพระพุทธมนต์ุ เจริญจิตภาวนา 

ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล ที่พระมหาธาตุเฉลิมศรัทธา เวลา 09.00 น. พิธีเปิดบริการรักษาฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นที่ยากไร้ในเมืองกุสินารา ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เวลา 10.30 น. MAHARAJA BAHADUR H.M.MRIGENDRA PRATAP SHAHI เจ้ามัลละกษัตริย์ พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากเจ้ามัลละกษัตริย์ ผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ภายในพระอุโบสถ จากนั้นทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ที่หอฉันกุสาวดี เวลา 15.00 น. พิธีเปิดการเรียนหลักสูตรกุสินาราศึกษา พระปริยัติธรรม และภาษาสากล แก่พระภิกษุ แม่ชี และอุบาสก อุบาสิกา เวลา 16.30 น. ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด บริเวณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา 19.00 น. พระสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปะวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ภายในพระอุโบสถ 

เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเดชะอานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิ และสากลโลก ตลอดทั้งอํานาจ แห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เจริญด้วยสิริสมบัติพิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการเทอญ


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง